ست دو تیکه چرم – کد ۱۱۰۰۰۲۲۴

شلوار قابلیت دمپاگشاد شدن یا دمپاکش شدن دارد.
سایز (انتخاب کنید)

36, 38, 40, 42, 44